Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

«На порозі нової України» (1919 р.)

Михайло Грушевський - «На порозі нової…

Рукописна обкладинка збірника статей М. С. Грушевського
«На порозі нової України»

Перевидання цієї збірки готувалось у Кам’янці-Подільському в 1919 р. На обкладинці – резолюція І. Лизанівського: «Друкувати 25000 екз. 20/VIII 1919».

Оригінал зберігається у Центральному державному історичному архіві України в м. Києві, ф. 1235, оп. 1, спр. 173, арк. 177.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: у 50 т. – Львів: Світ, 2002, т. 4, ч. 1, с. 224.