Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] К истории исправления книг в Болгарии в XIV веке

Михайло Грушевський

Исследование П.А.Сырку. Том I, вып. I, СПб., 1899, ст. ХХХІІ+609

Професор Петербурзького університету Сирку, від довшого часу студіюючи діяльність болгарського патріарха Єфимія Тирновського, видав тепер широку біографію його на тлі сучасного релігійного і культурного життя (в 2 випуску, виданім ще 1890 p., автор зібрав літургічні писання Єфимія, в 3-м огляне його літературні писання, а в II т[омі] має бути мова про поправу церковних книг).

Ся праця має свій інтерес і для нас: під впливом Єфимія стояли його земляки, руські митрополити Кипріян і Гр[игорій] Цамблак, і вияснення тодішніх релігійних і культурних напрямів Болгарії може дещо дати й для того темного періоду в історії нашої культури. Крім того, автор подекуди говорить за Кипріяна й Гр[игорія] Цамблака й спеціально (с. X, 252). Деякі цікаві подробиці можна вказати й поза тим (н[а]пр[иклад], про мініатюри Ватиканського кодексу хроніки Манасії – с. 425 і т. ін.).


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1899. – Т. 30. – Кн. 4. – С. 10 (Бібліографія).

Сирку Поліхроній Агапійович (1855-1905) – славіст румунського походження.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 220.