Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Наталія Кобринська

Михайло Грушевський

Портрет Наталі Кобринської

Наталія Кобринська, – безперечно, одна з визначніших та інтересніших фігур в нашім письменстві та взагалі культурнім житті. Розпочата сього року «Українсько-руською видавничою спілкою» збірка її писань дасть спромогу нашій публіці оглянути в цілості її літературний доробок та ближче познайомитися з її літературною фізіономією, а заразом дає нагоду схарактеризувати її літературну діяльність на сторонах нашої часописі.

Перша книжечка сеї збірки вийшла минувшим літом як шоста книжка «Бібліотеки укр[аїнсько]-руської видавничої спілки» під титулом: «Дух часу»; вона містить отсі оповідання: «Дух часу», «Судія», «Виборець», «Задля кусника хліба» (ст. 123, ціна без оправи 60 кр., в оправі 80 кр.); безперечно, се одна з найбільш інтересних книжечок у сьогорічній серії «Бібліотеки».

15 (27).ХІ. 1899


Примітки

Перша публікація: ЛНВ. – 1900. – Кн. 1. – С. 1 – 23. Зберігся автограф розрізнених аркушів цього літературного портрета: ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 242. – Арк. 17-31.

Подається за першодруком. В нашому е-перевиданні ця велика стаття розбита на розділи із назвами відповідно до змісту.

Текст датований 15 (27) ХІ.1899. Під час написання статті М.Грушевський активно листувався з Н.Кобринською. її листи майже всі збереглися (ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 532). У листі від 17 лютого 1899 р. вона писала:

«Я несказанно рада, що Ви, пане професор, а не хто другий, хочете про мене писати. Се з кождого боку знаменне: перше – Ваша фірма, друге – знайомство, третє, о тілько моглам пізнати, – Ви одні не маєте до мене ніяких упереджень з причин жіночого питання і загальної засади поглядів своїх…» (Там само. – Арк. 4).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 11, с. 128 – 146.