Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Zur Frage über den Ursprung der Slaven

Михайло Грушевський

Ein Nachtrag zu meiner Schrift «O původu slovanů»,
von Dr. L.Niederle, Прага, 1899, с. 15

В сій маленькій брошурі автор дає відповіді на критики його голосної книжки про початок слов’ян (див. «Записки», XX), деякі поправки своєї теорії, навіяні сими критиками і студіями самого автора, а заразом, як сам каже, хотів подати коротке резюме своїх поглядів, що в його чеській книзі не всім були добре зрозумілі.

Нам інтересні тут зроблені автором поправки: автор признає, що хоч довгоголовий тип переважав в давнім слов’янстві, воно, одначе, вже тоді не мало чистого типу, і поруч довгоголового й ясного від віків мало типи короткоголові й темні, чи то через чужу домішку, чи то через споконвічну неодноцільність типу.

Друга поправка: для пояснення, яким чином давній, переважно довгоголовий слов’янський тип мав замінитись на теперішній, загальнокороткоголовий, автор замість теорії перетворення бере теорію вимирання довгоголового типу; під впливом мішання з короткоголовими расами і в боротьбі з слов’янським споконвічним короткоголовим типом, що, маючи більшу життєву силу, витискав при всяких стрічах довгоголовий тип (гадка, підсунена д[обродієм] Гормузакі).

Розуміється, се все має чисто теоретичний інтерес, поки наші відомості в давній антропології Східної Європи так спорадичні й бідні.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1899. – Т. 27. – Кн. 1. – С. 3 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАК України. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 234, арк. 201-201 зв. Підпис: M.Г.

…його голосної книжки про початок слов’ян… – йдеться про книгу Л.Нідерле «О původu Slovanů», котра вийшла друком в 1896 р. у Празі й була обговорена М.Грушевським на сторінках «Записок НТШ» (Т. XX. – Кн. 6. – С. 1–3 (Бібліографія).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 90.