Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Э. фон Штерн. О подделке предметов классической древности на юге России

Михайло Грушевський

(«Журнал Министерства народ [ного] просвещения», 1896, XII, с. 129 – 159)

Фальсифікація античних старинностей на українськім Чорномор’ї, території колишніх грецьких колоній й багатих античних находок, стала за останніх кільканадцять літ прибирати дуже великі розміри. Підробляються глиняні вироби, написи і останніми часами особливо – золоті прикраси. Фальсифікати останніми часами виробляються так зручно, що й спеціалісти не раз ловились на принаду.

Неб[іжчик] Е[рнст] Курціус колись читав реферат про ольвійську діадему, що показалась потім фальшивою, а недавно признана фальсифікатом куплена Луврським музеєм корона царя Сайтаферна з Ольвії, і з сього вив’язалась європейська полеміка між оборонцями автентичності й противниками; підроблені ніби ольвійські і т. п. речі стрічаються в значнім числі в музеях.

Се все звернуло особливу увагу на сі фальсифікати: д. Латишев писав недавно про підроблені написи, д. Делагард і д. Штерн – про підроблені речі (в «Записках» Одеського історичного] товариства), а на останнім Археологічнім конгресі в Ризі д. Штерн виступив з рефератом, що про нього тепер говоримо: він переглядає тут різні категорії фальсифікатів і особливу увагу звертає на золоті вироби (ширше говорить він про луврську корону Сайтаферна, доводячи її неправдивість); задачею його було, між іншим, щоб конгрес взявсь до наради над способами винищення сієї фабрикації фальсифікатів; одначе якихось практичних способів для того не знайдено, і конгрес прийняв лише резолюцію самого референта: опублікувати на головних європейських мовах обіжник про фальсифікацію для популяризації в кругах учених і збирачів.

Д[обродій] Штерн, між іншим, згадує про фальсифікацію старинностей т. зв. великокняжого періоду в Києві. Хоч фабрикація їх, скільки знаємо, і не прибрала ще такої великості, як античних старинностей (між іншим, через меншу приступність взірців), одначе було б дуже пожаданим, щоб і на сю фабрикацію завчасу звернено увагу, як се тепер сталось з чорноморськими антиками.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1897. – Т. XX. – Кн. 6. – С. 35 (Бібліографія). Автограф зберігається в ЦДІАЛ України. – Ф. 401. – Оп. 1. – Спр. 45. – Арк. 147-148. Підпис: М.Г.

Фон Штерн (Stern) Ернст (1859 – 1924) – німецький історик античності, філолог та археолог. Професор Новоросійського університету в Одесі та університету в Галле (від 1911). Директор Одеського музею старожитностей (від 1896).

Основні праці: «Catilina und die Parteikampfe in Rom der Jahre 66 – 63» (1883), «Новооткрытая «Афинская полития» Аристотеля» (1892), «Graffiti на античных южнорусских сосудах» (1897).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 27 – 28.