Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Отчет императорской археологической комиссии за 1891 г.

Михайло Грушевський

СПб., 1894, ст. 188, in fol.

Петербурзька археологічна комісія, маючи велику запомогу урядову, єсть головним ініціатором археологічних дослідів в Росії. Давнішими часами майже виключно цікавилась вона класичною культурою чорноморського берега, аж останніми часами уділяє кошти на висліди і в інших краях. З справоздання знати, що й того року (1891) чимало зроблено розкопувань на території України, але не було майже введено систематичних і на ширше вимірених дослідів, і розкопування мали характер здебільшого спорадичний.

Так, розкопана одна могила на Дінці, одна в Акерманщині, по одній в Херсонщині, Катеринославщині; трохи більші розкопування в Київщині, коло Витичева й Кальника.

Доложено автентичні дневники акерманського розкопування проф. Кнауера (аналогічного з попереднім його розкопуванням, оголошеним в «Чтениях» Київського історичного товариства) і кальницького проф. Антоновича.

Се останнє подає оригінальний тип поховання, характеризований грандіозною дерев’яною й земляною будівлею (могила й досі була більш 6 метрів заввишки) і дуже бідною культурою похорону (бронзові стріли, в другій – ще залізний ніж). Тип сей можна залічити до варіантів т. зв. скіфського періоду (бо сей обіймає певне різні часи і різні народи).


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1894. – Т. IV. – С. 171 (Бібліографія).

Археологічна комісія – установа в Російській імперії, що проводила археологічні розкопки (1859 – 1917). З 1859 р. видавала щорічні «Отчеты».

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 5.