Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Д.В. Заметка о городищах-майданах

Михайло Грушевський

(відбитка з часописі: «По морю и суше»), 1896, с. 73 – 86+табл.

Так звані в народі майдани, інакше розкопані могили, не вважаючи на увагу до них археологів і не по раз ведені суперечки, досі зістаються невияс-неними щодо свого початку й призначення. Автор виписаної тут статті, очевидно, добре ознайомлений з ловецькою технікою, бачить в них останки приладів до ловлення звіра, вказуючи на аналогії з т. зв. вовчими ямами й на уживання слова «майдан» у великоросіян з значеннями, зв’язаними з полюванням. Автор думає, що сей спосіб перейняла Русь від тюрків-кочівників, через те найбільше майданів трапляється на території їх колишніх кочовищ. Він, одначе, не застановляється над тим, чи можливо, щоб від таких давніх часів могли заховатись такі великі сліди ловецьких приладів: мусили б вони бути занадто масивні. Він вправді думає, що деякі з сих городищ могли заховатись від не дуже давніх часів – навіть з кінця минулого віку, але при тім трудно, щоб пам’ять про їх призначення так цілковито затратилась в народі. У сучасних способах ловецтва автор вказує, властиво, лише досить далекі аналогії, тим часом трудно собі пояснити, чому б той спосіб перевівся. Все се робить гадки автора дуже гіпотетичними.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1897. – Т. XIX. – Кн. 5. – С. 1 (Бібліографія). Автограф зберігається в ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Oп. 1. – Спр. 237. – Арк. 10-11. Підпис: М.Г.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 19.