Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Д.Н.Анучин. Амулет из кости человеческого черепа и трепанация черепов в древние времена в России

Михайло Грушевський

(L’amulette crânienne et la trépanation des cranes, dans les temps anciens en Russie) (відбитка з І т. «Трудів» Віденського археологічного з’їзду).

Москва, 1895, 4°, ст. 18 + 3 табл[иці], фототипи

На початку [18]70-х р[оків] вперше археологічна наука сконстатувала факт трепанації черепів людських і уживання сих вирізок для ношення чоловіком в часи неолітичні і в перші часи металічної культури. Звісний французький антрополог Врока, виходячи з відомостей сучасної етнографії, поясняв се так, що трепанація мала характер медичний при хворобах нервових і умислових, а вирізані кусники черепа з осіб, що ними хорували, уживались в значенні надприродних речей, амулетів, і се пояснення тепер предлагається сучасною наукою.

Досі, одначе, не було констатовано в науці того роду находок на території сучасної Росії; д. Анучін зводить їх вперше, і – що особливо цікаво – між ними наводить факт з території української: се череп, знайдений д. Біляшівським на Княжій горі, під Каневом, місці давньої Родні; він має штучно вирізану (трепановану) округлу, подовгасту діру в чільній кості з правого боку (звичайно трапляються трепанації в кості тім’яній, хоч є випадки й аналогічні); краї діри вказують, що трепанація ся давня і зроблена на черепі мертвім (нема найменшого сліду заростання кості) якимсь приладом до різання або пиляння; череп доліхоцефалічний (довгоголовий) і належав, як констатує автор, до особи молодої, можливо – женщини.

Щодо епохи, то городище представляє мішанину останків різних епох, почавши від кам’яної, але д. Біляшівський догадується, що головна маса костей належить до часів княжих, передтатарських.

Сей факт і робить реферат д. Анучіна цікавим спеціально для нас.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1896. – Т. XIV. – Кн. 6. – С. 1 – 2 (Бібліографія).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 12 – 13.