Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] И.А.Хойновский. Краткие археологические сведения о предках славян и Руси

Михайло Грушевський

и опись древностей, собранных мною, с объяснениями и XX таблицами рисунков.

Вып. I, К., 1896, ст. VІІІ + 221 + портрет + 20 табл[иць]

Ся книжка, як читаємо в передмові, має заразом служити і каталогом музею автора – київського колекціонера, і популярним підручником археології. Вона і видається рівночасно в двох видах: з таблицями фототипічними більш рідких речей і без них. Представляє вона з себе каталог музею з вступними увагами й цілими екскурсами геологічними, археологічними й історичними.

Екскурси сі не мають наукового значення; напр., в розділі про полян читаємо, що вони прийшли на Подніпров’я в пліоценовий період, з північного узгір’я Карпат (тут автор покликується на Нестора), де зісталися їх свояки – малополяни краківські; вивів їх звідти, мабуть, Кий, що звався тому так, бо був з осади Кіє, з Татрів, що існує й досі, і т. ін.

Самий же каталог має своє значення, бо автор по змозі докладно зазначає час і місце находки, а в колекції є, між іншим, і значне число речей з України: так є невелика колекція неолітична, головно з Волині й Київщини (с. 16 – 71, 23 – 24), трішки бронзи (с. 18 – 21) і значна збірка речей залізного віку, між ними значний скарб з-під Таганчі (с. 118), деякі цікаві речі з Княжої Гори (с. 126), скарб Межигірський (с. 166) і т. ін.; се все, відкидаючи деякі довільності автора в поясненні, надає, кажу, певну цікавість наукову виданню.

Таблиці виконано фототипією дуже добре, але, на жаль, деякі речі в занадто малім розмірі. В дальшім випуску автор наміряється дати описи розкопок могильних.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1897. – Т. XVI. – Кн. 2. – С. 1 – 2 (Бібліографія). Автограф зберігається в ЦДІАЛ України. – Ф. 401. – Оп. 1. – Спр. 46. – Арк. 100-101. Підпис: М.Г.

І.А.Хойновський – київський археолог-аматор, колекціонер старожитностей.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 16.