Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Мельник К. Каталог коллекции древностей А.Н.Поля в Екатеринославе

Михайло Грушевський

Вып. І. Київ, 1893, V+218+14 таблиць

Олександр Поль, один з видатніших громадських діячів в Катерино -славщині, зібрав дуже значні колекції археологічні. Після його смерті (вмер 26 липня 1890 р.) опікуни, призначивши на продаж сі колекції, доручили київському археологу Катерині Мельник зробити каталог їх. У сьому томі описані колекції культури доісторичної і класичної (грецьких колоній), также часів князівського періоду і козаччини, колекція етнографічна, зброї, монети. Каталог уложений науково, систематично і через те має не саме практичне, але й наукове значення. На лихо тільки при колекції не завше були доложені відомості про місце находок, дневники розкопувань і т. ін., що зменшує ціну деяких речей сих у всякім разі вельми гарних і коштовних колекцій. Особливо цікаві колекції кам’яної, бронзової, т. зв. скіфської; періоду князівського і козацького.

Занотуємо особливо значну (коло 90 речей) колекцію стоянки палеолітичної з-під Кривого Рога (в Катеринославщині), де кам’яне знаряддя знайдено разом з кістками мамонта в шарі червоної глини (як відомо, число таких находок на Україні дуже невелике (властиво 5), так що ся колекція має велике значення. Тим більше приходиться жадати, щоб колекції О[лександра] Поля знайшли собі покупця на Вкраїні. Видання гарне, навіть розкішне, оздоблене добрими фототипічними рисунками.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1894. – Т. IV. – С. 171-172 (Бібліографія).

Антонович-Мельник Катерина Миколаївна (1859 – 1942) – археолог, історик, перекладач, громадська діячка. Автор і укладач рецензованого каталогу. Проводила археологічні розкопки на Запорожжі та Слобожанщині, Поділлі та Волині. Дійсний член УНТ в Києві та НТШ. Член багатьох археологічних товариств. Член Постійної комісії УАН – ВУАН для складання Біографічного словника діячів України (1918 – 1933). Дружина історика В.Антоновича. Переклала разом з В.Антоновичем з німецької на російську «Дневник Эриха Лясоты фон Стеблау» (1873,1890).

Основні праці: «Следы мегалитических сооружений в Южной России» (1884), «Майданові городища на Україні» й ряд інших з археології та історії. (Див.: Енциклопедія українознавства. – Львів, 1993. – Т. 1. – С. 51; Синявський А. Світлій пам’яті Катерини Мельник-Антонович // Його ж. Вибрані твори / Авт. передмови та укладач С.Білокінь. – К., 1993. – С. 65 – 66; Постійна комісія УАН – ВУАН для складання Біографічного словника діячів України. 1918 – 1933. Документи. Матеріали. Дослідження / Авт.-упор. С.М.Ляшко. – К., 2003. – 688 с.

Поль Олександр Миколайович (1832 – 1890) – археолог та меценат, геолог, відкривач покладів залізної руди в районі Кривого Рогу, засновник власного музею в Катеринославі (тепер – Дніпропетровськ).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 6.