Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Памятники славяно-русской письменности, изданные Археографическою комиссией

Михайло Грушевський

т. I: Великие Минеи-Четьи, ноябрь, дни 1–12,
СПб., 1897, с. IV+884, 4°

Одною з дезидерат, які кождий, хто займався староруським письменством, певно, ставив, зістається повне видання «Міней» митр[ополита] Макарія.

На жаль, видання їх поступає дуже поволі. Петербурзька археограф[ічна] комісія від 1868 р. встигла видати в семи томах тільки два місяці – вересень і жовтень і тепер початок третього. Така повільність поясняється, окрім великості самих «Міней», ще тим, що окрім коляціонування кодексів самих «Міней» редактори порівнювали сі матеріали по можності з їх грецькими джерелами. За всім тим така повільність видання дуже прикра, а комісія, певно, могла б прискорити його темпи, бо інакше закінчення видання прийдеться ще чекати ціле століття.

Занотований тут сьомий том має новий титул «Памятников славяно-русской письменности». З передмови довідуємося, що редакцію його вів пок[ійник] Васильєвський, отже, редакція «Міней» має знову змінитися. Саме видання текстів зроблено дуже старанно і можна тільки пожалувати, що результати своїх студій редактор не пояснив ширше при дотичних пам’ятках.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1900. – Т. 34. – Кн. 2. – С. 12 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАЛ України. – Ф. 401, оп. 1, спр. 46, арк. 175. Підпис: М.Грушевський.

Памятники славяно-русской письменности, изданные Археографической комиссией – видавнича серія Археографічної комісії Петербурзької АН. Загалом в серії «Памятники славяно-русской письменности, изданные имп. Археографической комиссией» вийшло вісім випусків видання «Великие Минеи-Четьи, собранные Всероссийским митрополитом Макарием» (СПб., М., 1868–1917). Видання залишилося незакінченим: не надруковано Мінеї за листопад (дні 26–30), січень (дні 12–30), березень, травень-серпень. Випуски 9–16 надруковані старослов’янским шрифтом, із дотриманням титлів та наголосів. Видання підготовлене за Софійським (Новгородським), Успенським та Царським списками. (Див. докл.: Игумен Макарий (Веретенников). Великие Макарьевские Четьи-Минеи – сокровище духовной письменности Древней Руси // Богословские труды. – М.: Издание Московской патриархии, 1989. – Сборник 29. – С. 106 – 126).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 136.