Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Русская словесность с XI по XIX столетия включительно

Михайло Грушевський

Библиографический указатель произведений русской словесности в связи с историей литературы и критикой. Книги и журнальные статьи. Составила А.В.Мезиер. Часть I. Русская словесность с XI по XIII в., СПб., 1899, с. 161 вел. 8° (в 2 стовпці)

Укладчиця в передмові поясняє, що опиралася на покажчиках Венгерова, Межова й ін., на каталогах і важніших монографіях, де була вказана література, по можності провіряючи їх вказівки; для скорочення переважну частину статей в газетах вона упустила; припускаючи, що дещо могло бути упущено, вона певна, що все важніше в покажчик ввійшло.

Вповні вірю, що покажчик сей коштував її авторці багато праці, як вона каже, але з тим усім вийшов він дуже слабо. Дійсно, в нім є чимало прогалин, далі – авторка систематично проминула все, написане не по-російськи, хоч з другого боку повходили сюди праці, видані по-російськи, а до предмета неналежні; авторка, видно, багато дечого не виділа на власні очі, тому при одних збірних працях вичисляє їх зміст (як і треба), при інших ні – дає тільки голий титул, з котрого читач зовсім не буде мудрий, подає в літературі те, що належить до видань тексту і т. ін. Тільки за браком ліпшого покажчика і сей може принести якусь практичну користь.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1900. – Т. 38. – Кн. 6. – С. 6 (Бібліографія).

Мезієр (Мезьєр) Августа Володимирівна (1869-1935) – бібліограф, перекладач, письменниця.

…Венгерова… – Венгеров Семен Афанасійович (1855–1920) – російський літературний критик, історик літератури, бібліограф та редактор.

…Межова… – Межов Володимир Ізмайлович (1830–1894) – бібліограф.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 142.