Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Із оповідань Франсуа Коппе

Михайло Грушевський

Франсуа Коппе (Соррéе) – один з популярніших сучасних письменників Франції – поет, драматург і новеліст, родився 1842 р., а в літературі виступив в 1860-х pp. – поезіями, в романтичнім напрямі, але з оригінальною закраскою, що звернули на нього увагу в літературних кругах. В 1866 р. видав першу збірку своїх поезій «Le Reliquaire», але вона успіху не мала; доперва третя збірка – «Poémes modernes» (1869) здобула більшу популярність, особливо уміщена там поемка «Ковальський штрайк» (La Gréve de Forgerons), переложена трохи не на всі мови й рецитована без кінця на різних вечерах (у Франції вона мало перейшла півтораста видань, себто тисяч; у «Вістнику» буде даний її переклад в одній з ближчих книжок). Разом з нею виставлена віршована одноактівка «Le Passant» дала славу Коппе. Кілька поезій і драм на патріотичні теми під час франко-прусської війни докінчили його популярність. В1884 р. він став членом Французької академії.

Сей самий факт до певної міри вже характеризує творчість Коппе: він не належав до новаторів в літературі і був письменником середньої публіки. Його писання мають романтичний закрій, але заразом перейняті співчуттям до мас; моральна і соціальна закраска, досить рідка серед новіших популярних французьких письменників, – се його характерна прикмета; але соціалізм його дуже далекий від всякого «радикалізму», а мораль – від ригоризму, се буржуазний поет, хоч і в ліпшім значенні слова.

Коппе належить до дуже плідних письменників. Він видав 8 збірників своїх поезій, не рахуючи дрібніших речей, і 16 театральних п’єс. Від 1880-х pp. він починає писати також багато прозою – маленькі оповідання й більші повісті: «Un Idylle pendant le Siége», «Henriette», «Toute une Jeunesse», «Le Coupable», «Rivales», «Contes en prose», «Vingtcontesnouveaux», «Contexrapides», «Longues et Breves», «Les Vrais Riches», «Mon Franc parler», чотири серії, «Contes tout simples». На початок подаємо три оповідання з серії «Contes rapides».


Примітки

Перша публікація: ЛНВ. – 1900. – Т. 12. – С. 338, як передмова до перекладу Марії Грушевської з французької мови трьох оповідань Ф.Копе: «Час спати», «За столом», «Ходаки малого Вольфа». Підпис: М.Г. Зберігся автограф тексту: ЦДІАЛ України. – Ф. 401. – Оп 1. – Спр. 49. – Арк. 27, 31, 371.

Подається за першодруком.

у «Вістнику» буде даний її переклад – поема Ф.Коппе «Ковальський страйк» у «Літературно-науковому вістнику» не публікувалася. Крім трьох вищеназваних, у 1905 р. (Т. 29. – С. 65 – 70) було надруковане ще одне оповідання цього автора також у перекладі Марії Грушевської – «Щедра запомога».

під час франко-прусської війни – тобто в 1870–1871 pp., коли Пруссія розв’язала війну проти Франції і, зрештою, перемогла (Франкфуртський мир 1871 р.).

став членом Французької академії – наукової установи у Франції, мета якої – вивчення мови і літератури. Членство в Академії вважається найвищою відзнакою діячів гуманітарної сфери.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 11, с. 149.