Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

26.03.1902 р. До М. Грушевського

Київ 26/ІІІ/02

Варіанти тексту

Дорогий земляче!

Спішу завідомити Вас, що мабуть через тиждень-два я зовсім покидаю уряд бібліотекаря у Політехнікумі і дуже прошу перекажіть у книгарню Наук[ового] Тов[ариства], щоб більше книжок не посилали – там Стешенко багато виписує, тому вже не можна.

Вибрали мене за директора Музею – саме по мені робота. З тих грошей, що мені прислано на древності, я стратив рублів 11-13 – дуже мало трапляється тепер знайти і купити що-небудь путнє. Як зробить з рештою? Чи вернути назад чи залишити до літа – може що і навернеться?

У мене повна голова ріжних різних плянів планів щодо Музея: Завожу етнографічний відділ, відділ пам’яток української старовини (котрого й початку до сього часу не було) і т.д.

Незабаром надрукую у «Літописі» і Вашу «Відозву до Земляків».

Ну усього найкращого!

Низенький поклін жінці.

Ваш М.Біляшевський

P.S. Я написав до Уварової – одповіді ще не достав дістав.


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 331, с. 138-139.

…там Стешенко… – Можливо йдеться про Стешенка Івана Матвійовича (1873-1913) – українського письменника, перекладача та літературного критика.

ріжних різних плянів планів щодо Музея… – Докладніше про плани М.Біляшівського щодо організації Київського музея старожитностей та мистецтв див.: Биляшевский Н. К вопросу о программе Киевского Музея Древностей и Искусств // АЛЮР. – 1900. – Т.2. – С.31-38.

…Вашу «Відозву до Земляків»… – Йдеться про звернення М.Грушевського у справі заснування музея при Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (див.: Грушевський М. В справі музея при Науковім Товаристві ім.Шевченка: Відозва до ш. Земляків // ЗНТШ. – 1901. – T.XLIII. – кн. V. – С.1-3).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 67.