Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

10.01.1902 р. До М. Грушевського

Ніцца 10/І/02

Варіанти тексту

Дорогий земляче!

Несподівано попав я у Ніццу, де пробуду ще днів з десять. Та не в цім цим діло.

Якось у Київі Києві Є.К.Трегубов казав мені написати до Уварової і запитати про те, чи буде на Харьківському Харківському з’їзді допущена наша мова. Я написав і перед виїздом за кордон одібрав від неї листа, котрий мене трохи, а навіть і дуже, здивував. Вона пише, що з погляду на те, що з’їзд не буде мати нічого цікавого для чужестранців, нема заміру і піднімати язикове запитання. Але пише далі, щоб я завідомив її, хто з галичан збирається на з’їзд, і про що і скільки мають вони замір доложити рефератів.

Як бачите, діло стоїть кепсько. Проте воно ще не програне, і я дуже Вас прошу – дайте мені більш-менш докладні відомості про всіх, хто збирається на з’їзд, щоб я мав, що написати до Уварової. А потім порадьте: як з нею балакати про се діло. Буду тут ждати від Вас листа. Через днів 10-12 мабуть загляну у Париж.

Сердечний привіт жінці.

Ваш М.Біляшевський

Адреса як вижче. [Адреса вказана на титульній стороні поштового бланку: Hotel de Nice. Boulevard Carabacel.]


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 331, с. 135-136. Лист написаний на художньому бланку. М. Грушевський відповів на цей лист у січні 1902 р.

…Якось у Київі Києві Є.К.Трегубов… – У листі нечітко виписані ініціали. Можливо мова йде про Єлисея Кіпріановича Трегубова (1849-1920) – відомого громадського діяча, члена Старої Громади, співробітника журналу «Киевская Старина», пізніше Постійної комісії до складання словника живої української мови і Першого відділу УАН.

Див.: Некролог І.Житецького на смерть Трегубова Є.К. // Україна. – 1925. – Кн.6(15). – С.184-185, а також Список членів Академії наук України // Історія Академії наук України: 1918-1923: Документи і матеріали. – К., 1993. – С.539.

…написати до Уварової… – П.С.Уварова – дружина О.С.Уварова (1828-1884) – російського археолога, голови Московського археологічного товариства, дослідника античних міст-держав на півдні України («Исследование древностей Южной России и берегов Черного моря»; «Археология России: Каменный период: Сочинения Т.1»). Після смерті чоловіка графиня П.С.Уварова як голова Московського археологічного товариства брала активну участь в організації та публікації матеріалів археологічних з’їздів, що проводились у різних регіонах Росії.

…чи буде на Харьківському з’їзді… – Йдеться про підготовку до XII Археологічного з’їзду у Харкові (1902 p.). Матеріали з’їзду були опубліковані в «Трудах…» (Труды Двенадцатого Археологического съезда в Харькове. 1902 / Под ред. Уваровой. – М., 1905. – Т.1; 1902. – Т.2) та інших виданнях про з’їзд.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 65 – 66.