Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

7.04.1901 р. До М. Грушевського

Київ 7/IV/01

Варіанти тексту

Високоповажний Михайло Сергієвич!

Дуже, дуже винен перед Вами, що так довго не давав про себе звістки, але за ріжними різними клопотами так бува, що як зараз не напишеш, то потім вже трудно. Я завше пам’ятаю про «Записки» і про реферат «Отчетов Ист[орико]-Археол[огической] Комиссии», але тут я не міг їх достати дістати і навіть в моїй «Літописі» не дав про них звістки, та мені здається, що в останніх роках «Отчетов» і не виходило.

З великою охотою буду шукать тут старинностей, про котрі Ви пишете. Біда тільки, що вони тепер тут дуже дорого цінуються, проте дещо можна буде достати дістати.

Що робить пан Труш? Чи збирається, як казав, знов до нас?

Роботи у мене, як завше, багато і більша частина сієї роботи неприємна, так що часом і нудно на світі жити…

Засилаю щирий привіт жінці.

Ваш М.Біляшевський

[P.S.] Будь ласка, веліть вислати мені посилкою на адресу: Киев, библиотека Киевск[ого] Политехнич[еского] института:

1) останній том (III-ій) «Матеріялів Матеріалів по етнольогії етнології» и 2) «Записки» за 1900 рік. Що буде коштувати – зараз вишлю.


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 331, с. 132-134.

…останній том (III-ій) «Матеріялів Матеріалів по етнології»… – Йдеться про львівське неперіодичне видання «Матеріали до українсько-руської етнольогії етнології», орган Етнографічної Комісії НТШ, що виходило з 1899 року за редакцією Ф.Вовка, а пізніше В.Гнатюка. На різних етапах існування часопис також мав назви: «Матеріали до етнольогії етнології й антропольогії антропології», «Матеріали до української етнольогії етнології». У виданні друкувались матеріали з етнографії, фольклору та археології України.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 65.