Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

01.1902 р. До М. Біляшівського

Січень 1902 р. Львів

Варіанти тексту

Дорогий Земляче!

Не писав Вам зараз, бо лист дістав тоді вже, коли б мій лист не міг уже Вас застати в Ніцці (я був на провінції, на святах, і туди мені Ваш лист переслано). Отже пишу до Київа Києва, надіючися, що Ви вже повернули.

Досі ані Товар[иство] ім.Ш[евченка], ані поодинокі особи, що були прошені на Київський конгрес, не дістали запрошень до Харкова, тому й ніякої дискусії в сій справі ані публічної, ані приватної не було. Скільки миру знає, реферати б знайшлися, але прецендент прецедент 1899 р. Ледве чи Товариство схтіло б робити таку акцію en grand як тоді, тим більше, що становище, яке зайняли земляки тоді, те освітлення, яке вони дали справі: що все йде з того лише, що галицькі референти по-російськи не вміють, а принципіального значення та справа не має, унеможливили виступ на Харківський [Написано над рядком.] з’їзд мені і д-ру Франку, бо ж простіть, дуже добре звісно, що ми оба дуже достаточно володіємо російською мовою, а якраз ми два дали головну суму рефератів в 1899 р. Стільки до сеї справи.

Що ж Ви поробляєте й чому не даєте нічого до «Записок»? Київ, здається, Вас зіпсував зовсім: доки ще були в Варшаві, то все ж таки щось від Вас приходило, а тепер ані сміху!

Щиро прихильний

Михайло Грушевський

[P.S.] Від жінки поклін.


Примітки

Національна бібліотека України, Інститут рукопису. – Ф. 31. – Спр. 874. Лист не датований. Дата встановлена на основі листа М.Біляшівського. Лист є відповіддю на лист М. Біляшівського від 10.010.1902 р.

…д-ру Франку… – Франко Іван Якович (1856-1916) – видатний український письменник, вчений, громадський діяч.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 66.