Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

17.02.1902 р. До О. Маковея

Львів

Високоповажаний Пане Доктор!

Post tot discrimina rerum мусів я знову взятися до редакції «Записок», тому прошу Вашу працю про Гундуліча якнайскорше прислати (як чув я, вже вступ до нього Ви приробили), аби зараз могла піти. Що якісь нові праці про нього вийшли – на се вистане від Вас замітки, що праця Вами написана тоді й тоді.

З поважанням М.Грушевський


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 884).

Місце і дата відправлення – за поштовим штемпелем на листівці.

Post tot discrimina rerum… (лат.) – М.Грушевський має на увазі кризу в НТШ, яка постала через несприйняття деякими членами товариства ділового стилю роботи М.Грушевського та його так званої «кліки» – І. Франка, В. Гнатюка, С. Томашівського. «Атмосфера взаємних підозрінь, знеохоти і антагонізмів спинила роботу…» – у листі до Б.Грінченка 20 листопада 1901 року [І.Франко. Зібр. творів у 50-ти томах. – Т.50. – К. – 1986. – с. 177].

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 126.