Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

26.12.1902 р. До О. Маковея

Львів Львів, 13(26)/ХІІ.1902

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Доктор!

Перед тижнем фільольогічна філологічна секція дійсно ухвалила Вашу працю друкувати і пристала на відкопійовання також тої редакції граматики з унів[ерситетської] бібл[іотеки]; сим обіцяв зайнятися д[окто]р Студинський. По святах зачнуть складати, а одну коректу я скажу Вам посилати. Буду старатися, аби в «Записках» вона вийшла якскорше, то значить – коли які технічні трудности трудності не стануть на перешкоді, то вже в І кн. за р. 1903 аби початок пішов. Але я думав зміст [заголовка] змінити – дати якийсь другий, попри сей – загальнійший загальніший. Н[а]пр[иклад] – «з істориї історії нашої фільольогії філології» або щось таке.

Щодо листів, то я б радив розділити їх на кілька партий партій, кожда, разом з статею статтею, аркушів на 5 до 6 (але не більше 6!). Така партия партія могла б іти в одній книжці «Записок», і так би пішло скорше. А то як укладати з неї цілий том, то і Ви мабуть забарилися б з нею, і Т[оварист]во могло б не мати якраз на той час такого тома до диспозиції. Поділити його можна або хронологічно, або по змісту. На копіювання можна б дістати з Т[оварист]ва задаток.

Здоровлю Вас тим часом! Веселих свят.

Від Пані поклін! З глуб[оким] глиб[оким] пов[ажанням]

М. Г.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 888).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 128.