Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

15.10.1902 р. До С. Єфремова

Львів 2(15).Х 1902 р.

Варіанти тексту

Возлюбленний Сергій Александрович!

Брат мій обтяжений і не може зробити сей раз справоздання з російських журналів за р. 1901. Мушу просити Вас, бо більше не маю нікого. Не відмовте, бо виходу з того нема. Обговоріть коротенько, так як робилось се н[а]пр[иклад] в кн. 41 і 47 часописи:

р. 1901

Рус[ская] мысль, Уч[еные] записки Юрье[вского] университета,

Рус[ское] богатство багатство, Варшав[ские] унив[ерситетские] известия, Книжки «Недели», Русский филолог[ический] вестник,

Русский вестник, Филолог[ические] записки, Науч[ное] обозрение

З огляду, що я непевний, чи Ви сей лист дістанете, (не знаю, де Ви), то сповістіть, не барячися. А я Вас здоровлю сердечно.

Ваш М. Г.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 120, № 520).

Місце написання – за змістом.

На листі помітка С. Єфремова: «Дістав 5.Х. Відповів 6.Х».

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 143.