Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

30.10.1902 р. До Ф. Вовка

Львів 17(30).Х.902

Варіанти тексту

Високоповажаний Добродію Федір Кондратєвич!

Спішу відписати. Статю Статтю про передмікенську культуру чекаю нетерпеливо, а також і иньших інших матеріалів. На вчорашнім засіданню превів провів ухвалу, щоб Вам надали задаток 300 кор[он], пришліть тільки лист такий:

«До Хв[ального] Виділу Н[аукового] тов[ариства] ім.Шевч[енка]. Будучи тепер в трудних матер[іяльних] обставинах, прошу Хв[едеральний] Виділ уділити мені задаток на рахунок VI т. «Етнол[огичних] матер[іалів]» в вмісті 300 кор[он]».

Матеріали про дитину могли б іти всі, без виїмків для Κρυηταδια – в них цензура до наукових видань не заглядає. Добре було б якби Ви могли вже до VI тома дати половину їх. А що пишете про Шухевича, що він хворий etc., то пусте – був слабий, а тепер зовсім здоров. І що про французький зміст пишете, то напишіть хиба хіба до нього, або офіцияльно офіціально до Т[оварист]ва, бо я з тим добродієм не хтів би заходити.

Дуже прикро, що пишете про своє нездоровля. Тут кілька інвалідів приїздило через Львів і у мене були – Лесевич на зиму до Риму, Доманицький на Корфу, Леся Косачівна до Сан-Ремо. Антонович виїздить до Алупки, чую, сими днями.

Здоровлю Вас сердечно!

Щиро Вам прихильний

М. Грушевський


Примітки

Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 1, № 1930.

Публікується вперше за автографом. Лист є відповіддю на лист Ф. Вовка від 27.10.1902 р.

Леся Косачівна – Лариса Петрівна Косач, видатна українська поетеса Леся Українка (1871-1913).

Доманицький Василь Миколайович (1877-1910) – історик, літературознавець, публіцист. Співробітник «Киевской старины». Провадив археологічні розкопки на Звенигородщині.

Лесевич Володимир (1837-1905) – філософ і громадсько-політичний діяч, дійсний член НТШ. Походив з старшинського козацького роду на Полтавщині. Викладав, разом з Ф.Вовком, у Російській Вищій Школі суспільних наук у Парижі.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 170 – 171.