Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

25.11.1902 р. До С. Єфремова

Львів 12(25).ХІ 1902

Варіанти тексту

Дорогий Сергій Олександрович!

Одержав і дякую, буду чекати решти. Але чи не занадто узко вузько берете Ви те, що «до нас належить»? Прошу поглянути в справоздання з попередніх років – як там бралося. Зрештою сама Кіевска Київська старина нотувала далеко більше [Н[а]пр[иклад] Каллаша «Отрывки» в «Р[усской] м[ысли]». – Прим. авт.]. В «Записках Юрьев[ского] унив[ерситета]» н[а]пр[иклад] друкувалася стаття про Бужинського, а Ви її не згадали. Прошу ласкаво се взяти під розвагу.

Честні Чесні імена рецензентів для моєї відомости відомості будьте ласкаві надати.

У нас нічого особлившого. Сіренькі часи по бурях, з яких нічого не вийшло. Дебатуються справи Дома для укр[аїно]-рус[ьких] студентів.

Цілую Вас!

Ваш М.Грушевський


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 120, № 522).

Місце написання встановлено за змістом.

На листі помітка С. Єфремова : «Дістав 18/XI. Відповів 20/XI»

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 143 – 144.