Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

23.02.1902 р. До філологічної секції НТШ

10(23).ІІ 1902 р.

Варіанти тексту

До хвальної Філологічної секції Наукового Товариства

Як довідуюся, рецензії п.Стешенка Секція признала можливими до друку тільки з певними змінами; прошу проте, аби Хв[альна] Секція була ласкава перевести ті зміни, які уважає потрібними, бо не хотів би зражувати співробітника непоміщеннєм непоміщенням.

При тій нагоді просив би, чи хто з членів Секції не піднявся б зреферувати «Русский Филол[огический] Вестник» за р. 1900 – реферат сей (короткий) мені буде потрібний на кінець марта.

З правдивим поважанням

М.Грушевський


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1624, с. 142).

Місце написання встановлено за змістом.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 108.