Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Іван Франко

Михайло Грушевський

Минулого року дуже засмутилися українці звісткою, що славний наш письменник і учений Іван Франко захорував тяжко. Для своєї ближчої отчини Галичини і для цілої України, для українського письменства і життя Ів. Франко заслужився незвичайно. І гірко було подумати, що його кипуча, дорогоцінна для українців робота мала б перерватися в повній силі – бо Ів. Франку недавно тільки скінчилося п’ятдесят літ.

Іван Франко – син селянина, коваля з-під Дрогобича, в Галичині; пройшовши гімназію і університет, він не одірвався від рідного селянства, а навпаки, все, життя віддав просвіті українського народу та його усвідомленню. В університеті пристав він до гуртка молодих людей, що як і він хотіли працювати для свого народу, але за се попав до тюрми, мусив кинути університет і вернутися під батьківську стріху. Але згодом він вернувся назад до письменської та наукової праці, і не покидав її, хоч не раз мусив бідувати, бо вороги боялися його і не давали ходу.

Франко уславився насамперед як прегарний поет, автор гарних оповідань і драм з галицького життя [От деякі з збірників його писань, які можна купувати і тепер: Збірник творів, 3 книжки, Полуйка, Місія, Казки. Драми: «Украдене щастя», «Учитель». Поезії (вірші): «З вершин і низин», «Зів’яле листя», «З днів журби», «Мій Ізмарагд», «Semper tiro», «Мойсей». Поеми. Прегарна поема про лукавого лиса: «Лис Микита» (для дітей і дорослих) вийшла саме новим виданням. Повісті: «Великий шум», «Перехресні стежки», «Для домашнього огнища», «Захар Беркут» і інших багато.]; багато писав для народу в газетах і осібними книжками, а за останні десять літ багато працював также по історії української літератури. Згодом напишемо в сій газеті ширше про його життя і діяльність, незвичайно багату і корисну для нашого народу. За останній рік здоров’я його значно поправилося. Хоч не може писати сам, то диктує різні речі. Саме тепер друкується його коротка історія української літератури.

Гаряче бажаємо славному українському письменникові, щоб здоров’я його поправилося і Україна тішилася його творами ще довго і довго!


Примітки

Вперше опублікована в газеті: Село. – 1909. – 10 вересня. – № 2. – С. 4 – 5. Підпис: Мих. Грушевський. Стаття написана між 4 і 5 вересня 1909 р. (Грушевський М. Щоденник 1904 – 1910 pp. // ЦДІАУК, ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 297).

Подається за першодруком.

Видатному письменнику, вченому і громадському діячеві М. Грушевський присвятив низку праць: «Недуга д-ра Івана Франка»; «Сорокалітній подвиг» (Грушевський М. Твори: У 50 т. – Львів, 2005. – Т. 2. – С. 368; 464 – 465); Светлой памяти Ивана Франка // Украинская жизнь. – 1916. – № 6. – С. 12 – 18; Апостолові праці (в десятиліття смерті Франка) // Україна. – 1926. – Кн. 6 (20). – С. 3-20.

…засмутилися українці звісткою, що славний наш письменник і учений Іван Франко захорував тяжко – у зв’язку з тяжким захворюванням письменника НТШ ініціювало збір коштів на його лікування, М.Грушевський опублікував замітку: Недуга д-ра Івана Франка // ЛНВ. – 1908. – Т. XLII. – Кн. V. – С. 405-406.

От деякі з збірників його писань… – бібліографію праць І.Франка див.: Іван Франко. Бібліографія творів. 1874 – 1964 / Склав М.О.Мороз. – К., 1966.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 3, с. 288 – 289.