Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Володимир Винниченко

Михайло Грушевський

В попередніх нумерах подане було нове оповідання Вол[одимира] Винниченка, написане ним для «Села». Тепер подаємо портрет і хочемо сказати кілька слів про його самого.

Вол[одимир] Винниченко – один з молодших наших письменників. Він уродився 1880 р. в місті Єлисаветі (чи Єлисаветграді), в селянській сім’ї. Вчився в гімназії, потім в університеті в Києві. За бунт студентський попав в солдати, а з солдатчини втік і жив за кордоном, потім відсиджував за се в кріпості. Брав живу участь в визвольнім русі. Таке бурхливе життя не перешкоджало йому писати багато – він скоро став не тільки одним з визначніших, але і одним з найбільш плодовитих українських письменників.

Перше оповідання: «Краса і сила» було написане ним в 1902 р. Громадянство відразу завважило нову літературну силу: таке знання народу, його життя, сила оповідання, смілість, незвичайність поглядів проявилася в нім, скоро молодий автор був признаний одним з найвизначніших українських письменників. Оповідання його вийшли збірками під такими заголовками: «Повісті й оповідання» (1903),«Краса і сила» (1906), «Дрібні оповідання» (1907).

Останніми роками він став писати багато драм з сучасного життя: «Дисгармонія», «Великий Молох», «Щаблі життя», «Memento». Його писання друкуються тепер головно в «Літературно-науковім віснику»; за сей рік з’явилася тут драма «Memento», оповідання «Купля» і «Зіна», тепер друкується драма «Чужі люди» з робітничого життя.


Примітки

Вперше опублікована в газеті: Село. – 1909. – 17 вересня. – № 3. – С. 6-7. Підпис: М.Г.

Подається за першодруком.

В попередніх нумерах подане було нове оповідання Вол[одимира] Винниченка, написане ним для «Села» – див.: Винниченко В. Кумедія з Костем // Село. – 1909. – 3 вересня. – № 1. – С. 8-11; 10 вересня. – № 2. – С. 5-7.

…а з солдатчини втік і жив за кордоном… – з літа 1903 р. В.Винниченко оселився у Львові, брав активну участь в утворенні та діяльності Закордонного комітету РУП, зберігаючи свій партійний та літературний псевдонім «Деде» (див.: Качмар Л. Галичина в політичному житті наддніпрянських емігрантів на початку XX ст. – Львів, 2002. – С. 37-59).

Оповідання його вийшли збірками під такими заголовками… – бібліографію праць письменника див.: Винниченко В. Анотована бібліографія / Упоряд., вст. ст. В.Стельмашенка. – Едмонтон, 1989.

Його писання друкуються тепер головно в «Літературно-науковім віснику»… – див.: Літературно-науковий вісник: Покажчик змісту. Том 1-109 (1898-1932) / Уклав Б.Ясінський. – Київ; Нью-Йорк, 2000. – С. 44.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 3, с. 290.