Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

11.1910 р. До Ф. Вовка

Листопад 1910 р. Львів

Варіанти тексту

Високоповажаний Федір Кондратєвич!

Не «вибачаю», розуміється, а щиро дякую за Ваші цінні замітки. Яка жалість одначе, що декотрі з них не були зроблені тому пять п’ять літ, коли вийшло 2 вид[ання] укр[аїнського] видання. Ви й обіцяли тоді прочитати й свої гадки висловити. Та бодай пізно, а не ніколи. Велику приємність зробите, коли зараз же напишете свої замітки й до дальших розділів, присвячених преісторії.

В Мізинській оселі товщина льосу над нею розуміється меньш менш важна, але що сліди чоловіка лежать на верстві льосу – чи Ви і сьому не надаєте значіння значення? Лось очевидно впав мині мені в память пам’ять через якесь непорозуміннє непорозуміння, з Вашого устного усного докладу; дуже радий виясненню. Кістяні вістря в Мізині були?

Дуже дякую за фотографії.

Чекаю дальших заміток!

Високоповажаній Пані Вашій наш привіт.

Ваш М.Грушевський


Примітки

Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 1, № 1971.

Вперше надруковано у часописі «Родовід» (1997, № 15, с. 64) за автографом. Місце і дату написання встановлено за змістом. Лист є відповіддю на лист Ф. Вовка від 25.10.1910 р.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 218.