Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

7 – 8.04.1910 р. До І. Джиджори

Львів

Варіанти тексту

Майже разом дістав «звіт» від Вас, дорогий Ів[ане] Ник[олаєвичу], і від Кульчицького Романа (що працює вже в Архиві іностр[анних] дел (живе у д-ра Бродського, Старая Божедомская, Самарский пер., д. № 22). В листі не пишете, до котрої теми так дає богато багато Вам харківський] архив. Коли до жидів, то не застрягайте дуже глубоко глибоко, а скільки треба, щоб зробити працю і найінтереснійше найінтересніше до видання, бо завсіди се тема другорядна, попутна, її зробити якнайскорше (під час екскурсії, щоб з Москви прислати вже) і братися до головного – загально-політичних відносин. Було б нераціонально меншоватися на таку другорядну річ і Вам, і Т[оварист]ву Шевченка.

Ваш М.Г[рушевський]

Пришліть 2 – 3 откритки відкритки, види Харкова, загальнійші загальніші, гарні (треба для «Лана») – на київську адресу мою, і пишіть про дальше. Поклоніться Багалію і Сумцову.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 29 зв., 29). Поштова картка. Адресована: «Его Высоко[благо]родию И.Н.Джиджоре в г. Харьков, Лопанский пер[еулок], № 11, кв. 15. Россия». Штемпель Харкова (30.III).

Місце написання встановлено за щоденником М.Грушевського (Щоденник М.Грушевського за 1910 р. / Вступ, публікація та примітки І.Гирича, О.Тодійчук // Український історик. – 2002. – Ч. 1 – 4. – С. 110), записи якого за ці дні свідчать про перебування професора у Львові; дату – орієнтовно за поштовим штемпелем Харкова (листи зі Львова до Харкова йшли 4 – 5 днів) та листом-відповіддю І.Джиджори на цю картку, написаним у день одержання, 12 квітня (30 березня) 1910 р.

Це відповідь на лист І.Джиджори від 2 квітня (20 березня) 1910 р.

…Кульчицького Романа… – 24 (11) березня 1910 р. імператорська Академія наук надіслала листа голові НТШ М.Грушевському про дозвіл працювати в московських Архіві іноземних справ та Архіві Міністерства юстиції співробітникам Археографічної комісії Івану Крип’якевичу та Роману Дашиничу-Кульчицькому (ЦДІАЛ України, ф. 309, оп. 1, спр. 154, арк. 10).

Виділ НТШ на своєму засіданні 6 квітня 1910 р. прийняв це повідомлення до відома та ухвалив висловити Академії подяку (Хроніка НТШ. – Львів, 1910. – Ч. 42. – С. 3 – 4). Згадку про цього співробітника Археографічної комісії виявлено також у листах М.Шуйської до І.Джиджори від 17 жовтня (ст. ст.) та 29 листопада (ст. ст.) 1911 р., в якому вона повідомляла про пересилку копій документів для останнього та документів для Р.Кульчицького (з книг Малоросійського приказу) (ЦДІАЛ України, ф. 309, оп. 1, спр. 2316, арк. 121 – 122, 125). Теж саме вона повідомила М.Грушевському 10 червня (ст. ст.) 1912 р.

Серед членів НТШ і членів Археографічної комісії НТШ імені Роман Дашинича-Кульчицького не виявлено. Ім’я Р.Кульчицького виявлено серед учителів приватної української гімназії в Рогатині, які надіслали привітання М.Грушевському з нагоди його шістдесятилітнього ювілею й сорокаліття наукової праці (Ювілей академіка М. С. Грушевського. 1866 – 1926: Ювілейні засідання. Привітання. – К., 1927. – С. 119 – 120). Ймовірно, після закінчення університетських студій він отримав посаду в гімназії і відійшов від наукової роботи.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 203 – 204.