Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

19.04.1910 р. До І. Джиджори

Львів

Варіанти тексту

Здається, Багалію я висловив уже принціпіальну принципіальну згоду на виданнє видання невиданих творів Сковороди, і певний, що й тепер Т[оварист]во Шевченка згодилося б (видало б в Росії). Тільки я щось зачував, начеб ті невидані писання чи піднявся видавати, чи що Бруєвич, що видає сектантську літературу. А як грозить таке паралельне виданнє видання, то розуміється, була б згода.

На друге запитаннє запитання вже маєте відповідь в попереднім листі: не закопуйтесь дуже в сю жидівську історію, виберіть найважнійше найважніше до видання, решту використайте до праці (котру було б бажано дістати від Вас ще з Росії) і беріться до головного, до чого Ви приділені – загальних справ по-мазепинських часів.

Крім тих 600 к[о]р[он], що дістали, по одержанню одержанні рахунку вишлють Вам ще 300. Постарайтесь використати сю подорож для занять архивних архівних і наукових, бо, повторяю, якби й сим разом скінчилося на яких-небудь дрібницях або ляпах, то більше не мав би я сміливости сміливості просити яких-небудь кредитів для Вас.

Щиро здоровлю!

М.Г[рушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 30 зв., 30). Поштова картка. Адресована: «Его В[ысокоблагоро]дию И.Н.Джиджоре в г. Харьков, Россия, Лопанский пер[еулок], д. 11, кв. 15». Штемпель Харкова (10.4.10). Також інші штемпелі (міста нерозбірливо) з датами: 6.(?)4.10. та 10.4.10.

Це відповідь на лист І.Джиджори від 8 квітня (26 березня) 1910 р.

Місце написання встановлено за щоденником М.Грушевського (Щоденник М.Грушевського за 1910 р. / Вступ, публікація та примітки І.Гирича, О.Тодійчук // Український історик. – 2002. – № 1 – 4. – С. 111). До 19 (6) квітня 1910 р. М.Грушевський був у Львові, де і отримав лист І.Джиджори від 8 квітня (26 березня) 1910 р., на який відповідає даною кореспонденцією, очевидно, перед самим від’їздом до Києва. Дату написання встановлено орієнтовно за поштовим штемпелем одержувача (Харків, 10.4.10) та приблизним часом доставки кореспонденції зі Львова до Харкова: 4 – 5 днів.

і беріться до головного, до чого Ви приділені – загальних справ по-мазепинських часів. – За планом видання джерел з історії української козаччини, розробленим М.Грушевським, Археографічна комісія НТШ доручила І.Джиджорі збір матеріалів періоду 1710 – 1730-х pp.

Про це було заявлено у клопотанні до імператорської Академії наук з приводу його допуску до роботи в архівах Російської імперії (Москва, Київ, Харків). Так, у витязі з протоколу засідання Історично-філологічного відділення Академії зазначалося, що І.М.Джиджора вивчає «устройство и управление Малороссии» со времени Скоропадского до Апостола» («Прошу принять уверение в совершенном почтении и преданности»: Письма А.С.Лаппо-Данилевского М. С. Грушевскому. 1905 – 1914 гг. / Публ. И.Матяш // Исторический архив. – 2002. – № 4. – С. 143 – 144).

Саме цей хронологічний період «по-мазепинських часів» висвітлений у всіх історичних студіях І.Джиджори, зокрема у його дисертації. Таке ж визначення М.Грушевський вжив і в передмові до збірки вибраних праць свого учня, наголошуючи, що І.Джиджора «приготовив до друку велику збірку документів з по-мазепиних часів» (Грушевський М. Передмова // Джиджора І. Україна в першій половині XVIII віку: Розвідки і замітки. – К., 1930. – С. VI).

Крім тих 600 к(о]р[он], що дістали, по одержанню одержанні рахунку вишлють Вам ще 300. – 14 (1) травня 1910 р. В.Козловський повідомив М.Грушевському, що вислав І.Джиджорі 140 руб. (356 корон). Тут же додавав: «Рахунку за переписку він ще не прислав, але я післав послав 20 рублів, а маючи рахунок, вишлю решту» (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 540, арк. 54).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 205.