Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

22.10.1910 р. До І. Джиджори

Львів

Варіанти тексту

Ну, судитися зі мною, що ріжні різні несподіванки з Вашої сторони, дорогий Іван Миколаєвич, зачинаю вважати об’явами психопатії, – ще маєте час. Поки що справді приїздіть якнайскорше, бо абсентеїзм Ваш шкодить і Вам, і взагалі всій роботі.

Добре, що прислали рукопись – я предложу її на секцію як свідоцтво Вашої роботи і зголошу Вам поворот до бібліотеки. Приїхавши, першим ділом побувайте в мене; зрештою всі Ваші підозріння, що хтось Вас обмовляє, вважаю безпідставними; але треба Вашої присутности присутності якнайскорше.

Ваш щиро прихиль[ний]

М.Грушевський

Спілка дає наклад на політичний тижневик, вчора нараджувалися ми в сій справі. І для неї теж треба Вашого приїзду.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 38 – 38 зв.). Поштова картка. Адресована: «Его В[ысокоблагоро]дию И.Н.Джиджоре в г. Москву, Россия, Девичье Поле, Россия, Архив Министерства Юстиции». Штемпелі Москви (два) (13.10.10) та Львова (22.Х.10).

Місце та дату написання встановлено за поштовим штемпелем.

Це відповідь на лист Івана Джиджори від 18 (5) жовтня 1910 р.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 219.