Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 10 – поч. 12.1910 р. До Ф. Вовка

Кін. жовтня – поч. грудня 1910 р. Львів

Варіанти тексту

Високоповажаний Федір Кондратєвич!

Три дні тому пішла на адресу бібліотеки Етнограф[ічного] музея коробка клішів; нагорі лежать кліші етнографічні. Будь ласка, зараз як отримаєте, одправте її пассажирською пасажирською скоростью в Кіевъ, б. Владимірская 28, в Контору «Л[ітературно]-Н[аукового] Вістника Вісника» – бо дуже пильно потрібні. Всі гроші, які видасте зараз пришлю, тільки напишіть скільки видасте. І не задержіть відсилки. Адресуйте до Львова лише той рахунок.

З щирим поважанням

М.Грушевський


Примітки

Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 1, № 1974.

Публікується вперше за автографом. Місце і дату написання встановлено за змістом.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 219.