Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

30.09.1910 р. До І. Джиджори

Львів

Варіанти тексту

Пишу Вам на ура, дорогий Іван Миколаєвич! Згинули Ви, і слід за Вами загубився – а пощо таке робити?! Напишіть – сюди до Львова, я ще пробуду тут довго.

Ваш М.Грушевс[ький]

Подайте докладно відомости відомості про зроблене Вами й план дальшого. Здається, в Ваших інтересах буде тепер приїхати й зайнятися скоро докторатом. Докладнійше Докладніше напишу по одержанню одержанні від Вас відомости відомості.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 33 – 33 зв.). Поштова картка. Адресована: «Г[осподину] Ивану Джиджоре, в г. Москву, Девичье Поле, Архив Министерства Юстиции, Россия». Штемпелі Москви (20.9.10.) та Львова (30.IX.10.)

Місце та дату написания встановлено за поштовим штемпелем Львова.

На цей лист Іван Джиджора відповідає 5 жовтня (22 вересня) 1910 р.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 214.