Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

6.05.1910 р. До І. Джиджори

Київ 23/IV.910, В Київі пробуду ще 10 день

Варіанти тексту

Дорогий Іван Миколаєвич!

Дякую за поздоровленнє поздоровлення і Вас взаімно взаємно поздоровлюю поздоровляю за себе і за всіх.

Листи Ваші дістаю, здається, всі (у Львові 2 чи 3, а тут 3) і дуже дякую за відомости відомості. Багаліївських компліментів не треба перецінювати, може, говорив лише з огляду на Вашу присутність. Сковороду можна друкувати й за кордоном – тільки вислідити, чи не має вийти в Росії. Інтересу теми про жидів не заперечую, але не хочу, щоб Ви занадто в неї закопувалися – зробити лише те, що потрібно для надруковання надрукування праці й найпотрібнійших найпотрібніших алєгорів (те, що виписане, піде, а копайте – що найпотрібнійше найпотрібніше).

П[авло] Фил[ипович] оповів, що у Вас лишилося тільки 50 р[уб]. Завтра пошлють Вам відси 80 руб., з ними їдьте до Москви, а туди нагляться Вам ще 300 корон, про які я казав – як Козловський не післав послав ще Вам їх до Харкова. Що мині мені за Вас може бути ніяково, сим не журіться, лише постарайтеся довести сим разом діло до результатів (може, пришлете працю про жидів?) та передо мною не таїться і не «бентежте» мене несподіванками.

Здоровлю Вас щиро!

Ваш М.Гр[ушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 31 – 31 зв.).

Місце написання встановлено за змістом.

Це відповідь на листи І.Джиджори від 28 (15) квітня та 30 (17) квітня 1910 р.

В Київі Києві пробуду ще 10 день… – За щоденниковими записами М.Грушевський виїхав з Києва (17) 4 травня 1910 р. (Щоденник М.Грушевського за 1910 р. / Вступ, публікація та примітки І.Гирича, О.Тодійчук // Український історик. – 2002. – Ч. 1 – 4. – С. 115).

а туди нагляться Вам ще 300 корон, про які я казав – як Козловський не післав послав ще Вам їх до Харкова. – Див. коментар до листа М.Грушевського від 19 (6) квітня 1910 р.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 211 – 212.