Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Н.К.Никольский. Материалы для истории древнерусской духовной письменности, I-IV

Михайло Грушевський

"Журнал Мин[истерства] нар[одного] просв[ещения]",
1903, с. 212 – 232.

А.И.Соболевский. Мучение св. Вита в древнем церковно-славянском переводе ("Известия" Отд[еления] рус[ского] языка, 1902, I, с. 278–296)

Ак[адемік] Соболевський видав «Мучение св. Вита» з звісного Успенського збірника XII в., з огляду, що видання сього збірника перервалося й нема надій на видання його в цілості (sic!). «Мучение», як вказує видавець (щоправда – в дуже обережній формі), було переложено в Моравії, з латинського. Шкода, що не застановився він на іншім питанні – чи сей моравський переклад прийшов до нас безпосередньо з Моравії, чи через Болгарію? З культурно-історичного становища се має значіння немаловажне.

Д[обродій] Нікольський видав кілька пам’яток. Історичне значіння мають дві короткі записки – про перенесення мощей Бориса і Гліба і про кн[язя] Довмонта. Вони дають деякі історичні відомості (посадження Володимира Давидовича в Вишгороді, перенесення мощей, війна Довмента з Герденем). Досить бліде «слово христолюбца» може служити причинком до історії староруської паренетики, бо дійсно, мабуть, до неї належить. «Поученіє» м[итрополита] Теогноста інтересне для характеристики його автора – дуже мірних його літературних здібностей.

Пороблені д[обродієм] Нікольським нахідки змушують ще раз порушити пекучу справу: коли нарешті буде переведене систематичне студіювання старих збірників і коли скінчиться теперішній неможливий стан їх розслідів, коли лише припадково, на виривки видобуваються з них ті чи інші інтересні пам’ятки?


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1904. – Т. 58. – Кн. 2. – С. 7 (Бібліографія).

Нікольський Микола Костянтинович (1863-1936) – російський історик літератури.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 201.