Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Русская словесность с XI по XIX столетия включительно

Михайло Грушевський

Библиографический указатель произведений русской словесности в связи с историей литературы и критикой. Книги и журнальные статьи. Составила А.В.Мезиер. Часть II. Русская словесность XVIII и XIX ст., с предисловием Н.А.Рубакина, СПб., 1902, ст. 652

Про першу частину сього покажчика писав я в т. XXXVIII. Про сю другу п[ан] Рубакін, що поблагословив її своєю передмовою, пише в тій передмові, що п[ані] Мезієр сповнила свою «трудную и кропотливую задачу и, в течение трех лет усидчивого труда, без всяких помощников, успешно довела ее до конца». Вправді, п[ан] Рубакін припускає, що спеціалісти-бібліографи «укажут, без сомнения, кое-какие промахи», але уважає сей покажчик дуже цінним для широких кругів публіки. З тим усім хиби сього покажчика виступають в сій другій частині ще виразніше, ніж у першій. Се ані наукова бібліографія, ані провідник до читання для публіки. Не треба бути «спеціалістом-бібліографом», аби на кождім кроці виказати прогалини, неконсеквенції, безсистемність праці.

Книга поділена на три розділи: «Пособия при изучении нового периода русской литературы», «Изящная словесность XVIII и XIX вв.» і «История литературы, критика и публицистика XVIII–XIX вв.» Перший розділ, властиво, повинен бути злучений з третім, між ними в дійсності нема границі. Головне місце займає другий – виказ белетристичних писань, не всіх – але дещо важніших (хоч і тут вибору, властиво, нема), які авторка познаходила в курсах історії літератури, з вказівками статей про них. Сюди увійшли й важніші українські письменники, що друкувалися в Росії, але їх твори показані также неповно й безсистемно, а властиво – ще гірше, як російських літератів.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1903. – Т. 54. – Кн. 4. – С. 59 – 60 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАЛ України. – Ф. 401, on. 1, спр. 46, арк. 56. Підпис: М.Грушевський.

Рубакін Микола Олександрович (1862-1946) – російський книгознавець, бібліограф, популяризатор науки та письменник.

Про першу частину сього покажчика писав я в т. XXXVIII – йдеться про рецензію, опубліковану в: ЗНТШ. – Львів, 1900. – Т. 38. – С. 6 (Бібліографія).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 192.