Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] А.П.Воротников. Анна Ярославна – королева Франции (1051-1060)

Михайло Грушевський

М-ва, 1901

Титул сей може помилити – книжка містить не монографію про Ярославову доньку, а драму про неї. Драма як драма, бувають і далеко гірші; автор, очевидно, потрудився коло неї чимало, але дух і обстанову часу віддає вона тільки в дуже малій мірі.

Принотовую її тут з огляду на передмову автора, де він збирає звістки про героїв своєї драми, головно про саму Анну, й подає літературу її біографії. Вона зібрана досить повно, одначе упущена стаття Thomas в «Essais de philologie française», Париж, 1898, присвячена підписі Анни: він читає її як Ана реина (д[обродій] Воротніков, натомість, читає роина в оригіналі: Ана ръина).


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1903. – Т. 55. – Кн. 5. – С. 5 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАЛ України. – Ф. 401, oп. 1, спр. 45, арк. 23. Підпис: М.Грушевський.

Воротніков Антоній Павлович (1857-1937) – російський белетрист, драматург, перекладач, режисер. Твори: «Белые ночи: Драма в 2-х ч. (4-х д.)» (1904), «Тэа: Поэма в 4 карт.» (1908), «Исторические рассказы и очерки» (1916).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 195.