Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Осип Бодянський

Михайло Грушевський

В розвої українського життя в минулім столітті окрім старих письменників, про котрих не раз згадувалося на сторінках нашої часописі, мали велике значення також учені, що роз’яснювали минувшість українського народу, його окремі прикмети, його змагання до національного розвою, щоб жити своїм життям, яке дала йому його минувшість. З приводу двадцятип’ятиліття смерті згадували ми сього року одного такого ученого, що багато потрудився для розвою українського життя і української свідомості; цим разом, подаючи портрет Осипа Бодянського, хочемо згадати про сього ученого-язикознавця, що був теж одним з найбільш роботящих дослідників на українському полі.

Родився він 1808 р. в містечку Варві на Полтавщині, в сім ї бідного сільського священика, вчився в Переяславській семінарії, потім перейшов до Московського університету. По скінченні післано його за границю, в слов’янські краї, бо тоді задумали в Росії завести по університетах науку про слов’янські мови й слов’янське життя. Вернувшися з-за границі, Бодянський став професором у Московськім університеті – найбільшім і найславнішім з університетів у Росії, і славився як один з найбільш визначних і учених його професорів (від року 1842 до 1868); був також секретарем Московського історичного товариства і редактором його журналу.

Як професор і ще більше як редактор, все життя багато працював для вияснення української минувшості і українського життя, бо сильно любив свій край і народ, його мову, словесність і історію. Ззамолоду писав українські вірші і р. 1835 видав збірку українських віршованих казок («Наські українські казки запорожця Іська Материнки»), присвятивши цю книжку «Матері моїй рідненькій, неньці старенькій, коханій, любій Україні». Потім займався науковими працями, пишучи їх мовою російською, бо тоді ще не додумалися люди, що й українцям годиться розвивати свою науку на своїй українській мові, коли хочуть бути як люди, не гірші від інших народів.

1836 р. надрукував він визначну працю про українську мову («Рассмотрение различных мнений о древнем языке северных и южных руссов»): доводив, що українська мова – мова старинна, окремішна мова, така ж стара, як великоруська, і вияснив, як та мова розвивалася, яка була її історія. В «Чтениях» Московського історичного товариства, ставши їх редактором, видав велику силу творів старого українського письменства: старі українські літописі – матеріали до історії української, великий збірник українських пісень Головацького і багато іншого корисного для української науки.

1868 року його скинули з професорства, тому що не любив шиї гнути та притакувати чужим гадкам. Потім займався тільки редагуванням «Чтений». А року 1877 вмер таки у Москві та там і похований. Лишив по собі вдячну пам’ять і пошану у всіх, хто його знав і з його праці користав. І нам, українцям, годиться його пам’ятати.


Примітки

Вперше опублікована в газеті: Село. – 1910. – 16 вересня. – № 37. – С. 3. Підпис: М.Грушевський.

Подається за першодруком.

…був також секретарем Московського історичного товариства і редактором його журналу – йдеться про Товариство історії та старожитностей російських при Московському університеті, секретарем якого (1845 – 1848; 1858 – 1877) та редактором його «Чтений» (1846 – 1848; 1858 – 1877) був О.Бодянський. Детально див.: Тодийчук О. Украина XVI – XVIII вв. в трудах Общества истории и древностей российских. – К., 1989.

…займався науковими працями… – бібліографію праць О.Бодянського див.: Українські письменники. Біобібліографічний словник. – К., 1963. – Т. 2. – С. 60-74.

…видав велику силу творів старого українського письменства… – у «Чтениях» Товариства історії та старожитностей російських О.Бодянський видав багато цінних матеріалів з української історії та літератури: «История Руссов», «Літопис Самовидця», «Діаріуш» М.Ханенка, фольклорні та етнографічні збірки й дослідження Я.Головацького, О.Потебні, П.Куліша, твори Г.Квітки-Основ’яненка, М.Гоголя (див.: Василенко Н. О.М.Бодянский и его заслуги для изучения Малороссии. – К., 1904). Активно співпрацював з «Чтениями» О.Бодянського П.Куліш (див.: Куліш П. Повне зібрання творів / Упоряд., ком. О.Федорука. – К., 2005. – Листи. – Т. 1 (1841-1850)).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 3, с. 316 – 317.