Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Scythica еt Caucasica

Михайло Грушевський

е Veteribus scriptoribus Graecis еt Latinis collegit еt cum versione rossica edidit Basilius Latyschev. – Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе, собрал и издал с русским переводом В.В.Латышев, т. I, вип. 3, СПб., 1900, с. 601-946+мапа

Се докінчення першої половини корпусу, що містить тексти грецькі. Про перші два випуски я згадував давніше («Записки», т. IV і XXV). Системи в розкладі витягів видавцеві не удалося властиво ніякої перевести, але покажчик авторів при III випуску виручає читача з сеї трудності. Натомість, доконче потрібний покажчик імен географічних і власних видавець відложив аж на закінчення цілого видання, тому що багато імен будуть повторятися в латинських текстах. Се не оправдання, особливо, коли закінчення прийдеться ждати ще дев’ять літ, як забрало видання першого тому. Так само і з заповіджених мап д[обродій] Л[атишев] дав тільки одну – Птолемеєвих «Сарматій». Зате витяги з авторів протягнув ш[ановний] видавець до кінця V в. замість IV, за се, розуміється, можем тільки йому подякувати.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1902. – Т. 45. – Кн. 2. – С. 1 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАК України. – Ф. 1235, on. 1, спр. 243, арк. 48–48 зв. Підпис: М.Г.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 44.