Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Список населенных мест Киевской губернии

Михайло Грушевський

издание Киевского губернского статистического комитета,
К., 1900, с. LXXX+1896 малої вісімки+мапа

Видання, як сказано в передмові, призначене для потреб урядових і приватних інституцій і, крім того, для ознайомлення з економічним життям губернії. Не знаю, оскільки задоволені з нього урядові особи, але сумніваюся дуже, чи багато послужить воно для економічних інформацій; що ж до помічної ролі при інших наукових студіях, то прошу на се видання не покладати ніяких надій.

Воно стоїть з сього погляду далеко нижче від праці пок[ійника] Похилевича; історичні примітки дані тільки при повітових містах, і то дрантиві, нема ані місцевих топографічних назв (урочищ, частин села і т. ін.), ані навіть не вказано, при якій річці лежить осада – що вже було прийнято давно статистичними комітетами в схему таких описей. Дуже прикро бачити, що київський комітет не спромігся на ніщо ліпше й корисніше.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1902. – Т. 47. – Кн. 3. – С. 39 (Бібліографія).

праці пок[ійника] Похилевича… – йдеться про працю: Похилевич Л.И. «Сказания о населенных местностях Киевской губернии или статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся. – К.: тип. КПЛ, 1864. – 763 с.

Похилевич Лаврентій Іванович (1816–1893) – український краєзнавець.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 47.