Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Л.Сакетти. Главные моменты в развитии русского православного духовного пения

Михайло Грушевський

"Журнал Мин[истерства] нар[одного] просв[ещения]",
1901, VIII, с. 39 – 73.

Се реферат, читаний на Паризькім конгресі історії музики 1900 p. Він складається з двох частин – перша говорить про історію співу й композиції, друга – про теорію співу. І та, і друга зроблені досить поверхово і в самім авторі не показують доброго ознайомлення з історією – він переважно опирається на готових чужих працях, а навіть їх результатів не може звести в прозорий і більше-менше повний образ.

Його інтересує головно розпочаті з серединою XIX в. в російських музикальних кругах змагання до висвободження від західноєвропейських впливів і відтворення старшої церковної музики з-перед впливів західної течії, що йде через Київ і Польщу, від XVII в. почавши.

Дальше, поза XVII в. не сягають взагалі його історичні екскурси (як не сягає, властиво, й сама та реставраційна робота), хіба переходять в загальні, досить неясні, або й баламутні фрази.

Для історії українського церковного співу стаття дає дуже мало (та й то перемішує все в одну купу з московським), але може бути корисною тими відомостями про новіші змагання церковної музики в Росії і досліди, які в тім напрямі робляться. Для наших людей, що Бортнянського все ще уважають ідеалом церковної музики, се повинно бути цікаво.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1902. – Т. 50. – Кн. 6. – С. 27 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАЛ України. – Ф. 401, оп. 1, спр. 45, арк. 115. Підпис: М.Г.

Сакетті Ліверій Антонович (1852-1916) – російський історик та теоретик музики, музичний критик, педагог. З 1878 р. викладав у Петербурзькій консерваторії, з 1886 р. – професор. З 1916 р. – завідувач відділу мистецтв Публічної бібліотеки у Петербурзі. Співпрацював із часописами «Голос» (1879–1880), «Порядок» (1880–1881), «Педагогический листок», «Театр», «Вестник изящных искусств», «Северный вестник», «Вестник Европы», «Журнал Министерства народного просвещения», «Театр и искусство» та ін.

Основні праці з історії музики: «Очерк всеобщей истории музыки» (1883), «Краткая историческая музыкальная хрестоматия с древнейших времен до XVII века включительно» (1896), «Краткий обзор исторического развития светской музыки от императора Петра I до нашего времени» (1903), «Очерк пятидесятилетней деятельности С.-Петербургской консерватории» (1912), «История музыки всех времен и народов» (вип. 1–3, 1913).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 186.