Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] А.Шахматов. Древнеболгарская энциклопедия
X века

Михайло Грушевський

"Византийский временник", 1900, с. 1 – 35.

Ш[ановний] академік від кількох літ вертує генезу руських хронографів (див. «Записки», т. XXXIV, с. 11–12). В отсій праці він на підставі порівняння різних редакцій т. зв. Еллінського літописця приходить до переконання, що джерелом їх послужила компіляція, куди входило кілька старозавітних книг, хроніки Малали й Амартола, дві редакції «Александра» і кілька поменших статей. Каталог болгарських князів в одній з редакцій Елл[інського] літописця вказує, на його гадку, на болгарський початок сеї компіляції. З другого боку зв’язки, помічені автором між т. зв. «Хронографом 1262 р.» (кодекс архіву Мін[істерства] справ загран[ичних]) і «Ізборником» Святослава 1073 p., наводять на його гадку, що сей остатній був частиною тої ж староболгарської енциклопедії, а сама енциклопедія, отже, походила з часів царя Симеона. До складників її зачисляє автор також іще «Літописець» патр[іарха] Никифора.

Трудно контролювати, розуміється, виводи, оперті на кодексах не виданих, часто навіть не описаних докладніше. Мушу завважити, що належало б, може, обережнішим бути в редукції до того первісного джерела різнорідних складових частин редакцій Ел[лінського] літописця; досить мало правдоподібним, н[а]пр[иклад], виглядає існування в такій енциклопедії двох версій «Александрії», і т. ін. Саме припущення такої великанської енциклопедії й переходу її на Русь (цілої?) не дуже усміхається мені.

В кінці заповідає автор розвідку «Про вплив сеї староболгарської енциклопедії й її руських переробок на наше літописання». Се буде дуже інтересно, тільки ж – ану саме припущення, що така енциклопедія існувала й на Русі звісна була – не справдиться?


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1902. – Т. 45. – Кн. 1. – С. 3 – 4 (Бібліографія).

Ш[ановний] академік від кількох літ вертує генезу руських хронографів… – М.Грушевський має на увазі працю: Шахматов А.А. Пахомий Логофет и хронограф // Журнал Министерства народного просвещения. – 1899. – Вып. І. – С. 200 – 207. Стаття була обговорена в: ЗНТШ. – Львів, 1900. – Т. 34. – С. 11 – 12 (Бібліографія).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 169.