Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Хронологічна аналіза Галицько-Волинської літописі

Михайло Грушевський

[Нижче на початку кождого екскурсу даю сторону Галицько-Волинської літописі з вид[ання] 1871 р., а в скобках коло неї – дату Іпатського кодексу.]


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 332 – 378.