Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Хронологія подій Галицько-Волинської літописі

Михайло Грушевський

Пам’яті мого батька († 27/I (9/ІІ).1901)

23. X (5.XI) 1900


Примітки

Публікується за виданням: Грушевський М. Хронологія подій Галицько-Волинської літописі // ЗНТШ. – Львів, 1901. – Т. XLI. – Кн. III. – С. 1 – 72.

Автограф без кінця зберігається у: ЦДІАУЛ. – Ф. 401, оп. 1, спр. 42, арк. 194 – 283.

Я.Книш

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 327 – 387.