Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Г.Ф.Герцберг. История Византии

Михайло Грушевський

Перевод, примечания и приложения П.В.Безобразова.
М-ва, 1897, с. ІХ+2+674

Видана 1883 р. в колекції Онкена праця Герцберга вийшла в перекладі з примітками й додатками російського візантиніста проф[есора] Безобразова.

Переклад не може похвалитися особливими чеснотами, деякі місця навіть наводять на гадку, що ледве аби так професор перекладав або бодай проглядав уважно переклад, але се для нас менша річ; інтересне те, що д[обродій] Безобразов додав свого до німецької праці. Його примітки під текстом – різного характеру й вартості; почасти він використовує тут російську візантійську літературу, поминену німецьким автором, почасти доповнює текст різними увагами.

Взагалі ж примітки сі мають досить припадковий характер; досить, наприклад, вказати, що епізоди русько-візантійських зносин або взагалі такі, для котрих багато зроблено в російській науковій літературі, а у Герцберга описані неповно або недокладно, зісталися без всяких пояснень і взагалі без приміток автора, н[а]пр[иклад], історія походів Святослава в Болгарію й візантійські землі (с. 162 і далі) або зносини імператора] Василя з Володимиром (с. 170) та й примітка автора на с. 213 про сі зносини (може, через свою короткість теж не визначається докладністю).

В кінці книжки (с. 581–674) додані статті про царгородський двір, про організацію ремесла й торгівлі і про селянство; статті сі, хоч в значній мірі компілятивні, написані інтересно і служать корисним доповненням праці Герцберга; можна б бажати подібних доповнень і по деяким іншим питанням внутрішньої історії Візантії. Кількадесят не дуже елегантських, але виразних образків (в німецькім оригіналі їх було більше і ліпше виконані) служать теж корисним доповненням тексту.

Прикро дає себе відчувати брак покажчика імен, а ще прикріше – майже повний брак бібліографічних вказівок, особливо коли зважити, що джерел ніде не цитується; сей брак бібліографії в значній мірі редукує користь книжки як наукового підручника.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1900. – Т. 37. – Кн. 5. – С. 1 – 2 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАК України. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 240, арк. 11-11 зв., 10-10 зв. Підпис: М.Г.

Герцберг (Hertzberg) Густав-Фрідрих (1826-1907) – німецький антико-знавець та візантиніст. Професор університету в Галле.

Основні праці: «Alcibiades, der Staatsmann u. Feldherr» (1853), «Das Leben des Königs Agesilaos II» (1856), «Die Feldzuge Alexanders d[er] Gr[oße]» (1863), «Die Geschichte Griechenlands unter der Herrschaft der Romer» (1866–1874), «Geschichte Griechenlands von der Urzeit bis zum Beginn des Mittelalters» (1870), «Geschichne Griechenlands im XIX Jahrhundert» (1870), «Geschichte Grieshenlands seit den Absterhen des antiken Lebens bis zur Gegenwart» (1875–1879), «Geschichte der Stadt Halle» (3 т., 1889-1893).

Безобразов Павло Володимирович (1859-1918) – російський історик-візантиніст, прозаїк, публіцист, громадський діяч.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 137.