Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

5.02.1907 р. До І. Джиджори

Львів Львів, 5/ІІ.1907

Варіанти тексту

Не затримуйте корект – вертайте скоро! які були у Вас?

Дорогі товариші!

Листи Ваші дістав, числом 4, останній з 20.1. Пишете, спасибі Вам, все ще про арештованя арештування, а не пишете про иньші інші справи.

Що Ви робите і що робиться в редакції. «Ради» ч. 10 – 13 не маю; кажіть прислати зараз. Тому не знаю, чи було докінченє докінчення статі статті про вертеп. Не бачу і статі статті п. Кревецького про науковий рух: чи її не містять, чи її ще не дали досі. Не дістав доси досі і статі статті п. Джиджори про голоси преси про українізацію Галичини, хоч мав зараз по моїм виїзді її писати.

Взагалі мало бачу Вас в «Раді». Новинки з всесвітнього літературно-наукового житя життя в ч. 16 трохи односторонно односторонньо дібрані – сама Італія, треба мішати з ріжних різних країв і ріжних різних сфер – природних также.

Не пишете нічого про видання Спілки, посилані відси: чи контролюєте їх, чи правильно доходять (д[окто]р Лукіянович мав посилати при кождій висилці картку з означенєм означенням, скільки опасок іде, а на внутрішній стороні кождої опаски, яка книжка в тій опасці)? Чи передаєте їх зараз Степаненку, чи зраховуєтеся з ним і як стоїть рахунок з ним?

У кого були?

Пишіть.

Цілую Вас. М.Грушевськ[ий]

Сей листок передайте Павловському. Я прошу його довірочно перенести скорше редакцію «Ради» до свого локалю.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАЛ України, ф. 309, оп. 1, спр. 988, арк. 5 – 5 зв.). Лист адресований одночасно до Івана Кревецького та Івана Джиджори, які у січні – на початку лютого 1907 р. разом працювали в київській конторі ЛНВ. Зберігається у справі листів М.Грушевського до І.Кревецького в ЦДІАЛ України (Там само). Лист написаний рукою Марії Грушевської. Дописки вгорі та в кінці – рукою Михайла Грушевського.

Лист є відповіддю на 2 листи Івана Кревецького (від 31 (18) січня 1907 р.) та два листи Івана Джиджори (від 31 (18) січня та 2 лютого (20 січня) 1907 p.).

…чи було докінченє статі статті про вертеп. – Йдеться про статтю: Джиджора Ів. Український вертеп // Рада. – 1907. – 9 січня. – № 7. – С. 2 – 3.

Приводом до короткого нарису історії найпопулярнішої форми українського театру стала вистава у Києві 3 і 4 січня (ст. ст.) 1907 р. заходами І.Стешенка старовинного вертепу. Продовження статті опубліковано, а ймовірно, і написано, не було.

На сьогодні виявлено 29 статей та оглядів «З наукового, літературного та артистичного життя», поданих І.Джиджорою впродовж січня-липня 1907 р. у першій щоденній наддніпрянській українській газеті (див. бібліографічний покажчик праць І.Джиджори). Лише 7 з них підписані «І.Джиджора», авторство решти встановлено за архівним примірником «Ради» та листами І.Джиджори (окремі публікації подані під криптонімами та псевдонімами: Нотин І.; Ф-ф.; Д-ра І.).

Не дістав доси досі і статі статті п. Джиджори про голоси преси про українізацію Галичини… – Згаданої статті І.Джиджори не виявлено.

Новинки з всесвітнього літературно-наукового житя життя в ч. 16 трохи односторонно односторонньо дібрані… – Див.: [Кревецький І.] З наукового, літературного та артистичного життя: Музей різьби Мікель Анджела. Знаменитій «Тайній вечері» Леонарда да Вінчі – грозить руїна!.. Видання не друкованих творів Леопарді. К. де-Мезер – Кость Лірник // Рада. – 1907. – 20 січня. – № 16. – С. 4. У січні 1907 р. зазначену рубрику вів переважно І.Кревецький, після його від’їзду до Львова її перейняв І.Джиджора.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 65 – 66.