Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

8.02.1907 р. До І. Джиджори

Львів

Варіанти тексту

Дорогі товариші!

Ви прислали мені коректу 2-го аркуша «Історії», а не прислали оригінала; пришліть зараз і на потім вже оригінали присилайте. Рукописей взагалі у себе не держіть; котрі треба сюди, то зараз відсилайте, а котрі до друкарні, то зараз давайте туди.

Чи справді був арештований наш редактор і як се приняв прийняв? Скажіть в конторі, аби прислали мені XII книжку «Нової громади» – я не дістав. Я хотів би приїхати трохи пізнійше пізніше, хиба хіба би щось наглого було, в такім разі дайте мені знати. Пишіть щодня.

Ваш М.Груш[евський]

Статю Статтю Франка чи переписано вже, котру Вам з друкарні дали? Не затримуйте у себе. Будьте взагалі обережні, особливо не дайте чимсь причини цензору.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАЛ України, ф. 309, оп. 1, спр. 988, арк. 6 – 6 зв.). Поштова картка. Адресована: «Ивану Ивановичу Кревецкому, Россия, Киев, , кв. 3». Штемпелі: Львова (8.II.1907) та Києва (28.І.1907). Лист адресований одночасно до Івана Кревецького та Івана Джиджори, які у січні – на початку лютого 1907 р. разом працювали в київській конторі ЛНВ. Зберігається в архівній справі листів М.Грушевського до І.Кревецького в ЦДІАЛ України (Там само). Лист написаний рукою Марії Грушевської. Підпис, дописка в кінці – рукою Михайла Грушевського.

Місце та дату написання встановлено за поштовим штемпелем Львова.

Чи справді був арештований наш редактор і як се приняв прийняв? – Відповідь на це запитання дав у своєму листі від 28 січня (ст. ст.) 1907 р. І.Кревецький:

«Питають В[исоко]п[оважний] П. Професор, яке вражіннє враження зробило арештованнє арештування на д. Красицького? Сказати б правду, трохи неприємне; боїться трохи, щоб з його редакторства у «Вістнику» «Віснику» не викували против проти нього збруї зброї в тім чорносотеннім «духовнім училищі», де він дає лекції рисунків. Поза тим – нічого!» (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 567, с. 28 – 31,55).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 66.