Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

10.10.1907 р. До І. Франка

Київ

Високоповажаний Пане Доктор!

Середні віки одержав. Але мені здається, не випадає урвати так – не сказавши нічого про «Рай», прошу ще додати хоч коротенько, аби не було без хвоста.

Здоровлю щиро!

Ваш М. Г.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1637, с. 113).

Дату та місце відправлення встановлено за поштовим штемпелем на листівці.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 100.