Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

8.10.1907 р. До І. Франка

Київ

Високоповаж[аний] Пане Д[окто]р!

Чи то «Чистилище» все, чи ще буде? Бо годі далі чекати. Прошу й інше, що я Вас просив і що Ви обіцяли для сеї книжки, надіслати скоро – про Карпенка, рец[ензію] на публіцистику, і якщо буде ще – до Середніх віків на сю книжку.

З щирим поваж[анням] М. Г.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1637, с. 111).

Дату і місце написання встановлено за поштовим штемпелем на листівці (з Києва за старим стилем – 25 вересня).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 100.