Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

04.1907 р. До І. Франка

Квітень 1907 р. Київ

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Доктор!

Читав сьогодні Вашу рецензію на «Україну» – «соборне» (Чик[аленко], Єфр[емов], Матуш[евський] й ін.) і більшість висловилося, що зробила б вона сильніше враження, якби Ви були ласкаві [в]війти трохи в деталі, згадати ще про інші статті. Може б потрудилися Ви се справді зробити?

Книжку ЛНВ надіюсь на сім тижні скінчити, з решти статей вже не посилаю корект-тут на місці зробимо для скорости скорості. Вас же прошу дати тим часом рецензії до «Записок», а далі рецензії до V кн[иги], котру зараз зачинаємо («Дитина», «Орли», Фельдман).

Здоровлю сердечне! Щиро прихильний

М.Грушевський


Примітки

Друкувався у зб.: Великий українець. – 1992. – с. 256 – 257.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1637, с. 147).

Місце написання і дату встановлено орієнтовно за змістом.

…Вашу рецензію на «Україну»… – Йдеться про рукопис рецензії І.Франка на перший номер наукового літературно-публіцистичного журналу «Україна». Рецензія була надрукована у ЛНВ, 1907, т.38, кн. 6, с. 506 – 512.

«Дитина» – Йдеться про рецензію І.Франка на видання: Дитина в звичаях і віруваннях українського народа, матеріали з полудневої Київщини. Зібрав Мр.Г., обробив д-р Зенон Кузеля. (Матеріали до української етнології, т.8. Львів, 1906) – ЛНВ, 1907, кн. 5, с. 370 – 371.

«Орли» – комедія А.Крушельницького. Рецензія І.Франка на цей твір була надрукована у ЛНВ, 1907, кн. 5, с. 371 – 373.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 97.