Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

12.08.1907 р. До І. Франка

Ясенів Горішній 30.VII (12.VІІІ) 1907 p.

Варіанти тексту

Високоповажан[ий] Пане Доктор!

Я одержав рецензії й інші скрипти. Рецензії одначе прийшли вже трохи запізно для сеї книжки – в день, коли я дістав уже кінець VII кн. Підуть до VIII-ої. Щодо Вин[н]иченка то я думав, що Ви дасте , коли ж се йде як редакційна замітка, то я позволю собі її трохи змінити. Тепер найпильнійше найпильніше – се докінчення Середніх Віків, яке прошу післати послати просто до Києва, потім «Великий Шум». Рівно ж прошу передати до друкарні статтю Огієнка, приладивши до друку, й матеріали про Вагилевича – на 79 книжку.

З глубок[им] поваж[анням] М.Грушевський


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1637, с. 107).

Місце відправлення встановлено за поштовим штемпелем на листівці.

Щодо Винниченка… – Тут йдеться про його книгу: Дисгармонія. Драматичні картини на 4 дії. – Київ. – 1907.

…паралельну до Стешенка статтю… – Тобто, до статті І.Стешенка «Художня дисгармонія (з приводу тем д.Винниченка)», яка була опублікована у ЛНВ, 1907, кн. 10, с. 116 – 121, за підписом: Ів. С-ко.

«Великий шум» – повість І.Франка, вперше надрукована у ЛНВ, 1907, кн. 5, 6, 8, 10 – 12.

…передати до друкарні статтю Огієнка… – Тут М.Грушевський говорить про статтю «Огляд українського язикознавства» (ЗНТШ, 1907, кн. 1, с. 52 – 93, кн. 6, с. 36 – 52).

…матеріали про Вагилевича… – Йдеться про статтю І.Франка «До біографії Івана Вагилевича» (ЗНТШ, 1907, кн. 5, с. 97 – 141).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 99.