Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

2.10.1907 р. До І. Франка

Київ

Варіанти тексту

Високоповажний Пане Доктор!

Досі нічого нема від Вас з того, що мало прийти до «Вістника» «Вісника». Статтю про Марковичку прийшлося сильно змінити – в фактах. Зате гіпотеза, що Вилинські були українці, знайшла передучора повне потвердження. Прошу прислати ще коротеньку статейку про Карпенка Карого, сторін на 4, і заміточку про останній том «Етнограф[ічного] збірника».

З щирим поважанням – М.Грушевський


Примітки

Вперше надруковано у зб.: Великий українець. – К. – 1992. – с. 258.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1637, с. 65).

Дату і місце написання встановлено за поштовим штемпелем на листівці (з Києва за старим стилем – 19 вересня).

Статтю про Марковичку… – Йдеться про статтю І.Франка «Марія Маркович (Марко Вовчок). Посмертна згадка» – ЛНВ, 1907, т.39, кн. 8 – 9, с. 381 – 384.

Вилинська (Вілінська) – дівоче прізвище Марка Вовчка.

…статейку про Карпенка-Карого… – Стаття І.Франка «Іван Тобілевич (Карпенко-Карий)» надрукована у ЛНВ, 1907, т.40, кн. 11, с. 235 – 240.

…заміточку про останній том «Етнографічного збірника». – У вересні 1907 року І.Франко написав рецензію: «Етнографічний збірник». Т.XIХ. «Коломийки» – ЛНВ, 1907, кн. 10, с. 167 – 168.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 99 – 100.